Lede


Penkoppe &

Drawwertjies

Ek sal oral en altyd probeer om ʼn Voortrekker te wees, om gehoorsaam te wees, om my volk, my land en my medemens te dien en bo alles die Here lief te hê.


« Meer Besonderhede »

VerkennersOp my eer beloof ek dat ek sal strewe om God te eer, om my volk, my land en my medemens te dien en om die Voortrekkerkode na te leef.


« Meer Besonderhede »

StaatmakersEk beloof dat ek sal strewe om te volhard in diens aan die Drie-enige God, my volk, my land en my medemens. Ek vereenselwig my met en onderskryf die grondslag en wese van Die Voortrekkers en onderneem om die doelstellings van Die Voortrekkers te bevorder.


« Meer Besonderhede »

Offisiere &

Heemrade

Ofisiere - Ek beloof dat ek sal strewe om te volhard in diens aan die Drie-enige God, my volk, my land en my medemens. Ek vereenselwig my met en onderskryf die grondslag, die wese en die doelstellings van Die Voortrekkers en onderneem om dit aan die jeug oor te dra.

Heemrade - Ek vereenselwig my met en onderskryf die grondslag, die wese en die doelstellings van Die Voortrekkers. Ek beloof om alles in my vermoë te doen om Die Voortrekkers in my omgewing met raad en daad te ondersteun en om die doelstellings van Die Voortrekkers te bevorder.

« Meer Besonderhede »


Penkoppe & Drawwertjies

Navrae rondom P/D aktiwiteite in jou omgewing kan gerig word aan:

Kaapland:
Elizma Smith elizma@adept.co.za (Voorsitter)
Mirinda Ellis mirindaellis@gmail.com (Sekretaresse)

Noord-Kaap: Oos-Kaap: Wes-Kaap:

Helena Kok
helenakok95@gmail.com

Lizan Burger
diklizzy@gmail.com

Pieter Richard
pcrich44@gmail.com

Gebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap P/D Junior Saamtrek Wemmershoek Aktiwiteite 2 September 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap P/D Junior Saamtrek Wemmershoek Ek Weet 2 September 2017

Ander Spesialisasie


Terug na P/D blad

Graad 2

>

Gebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap P/D Junior Saamtrek Wemmershoek Hoor My 2 September 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap P/D Gebiedskamp Wemmershoek Jnr. Paraatheid & Spoorkennis 1 - 4 April 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek De Kuilen Jnr. Godsdiens 6 - 7 Mei 2017
Oos-Kaap Jnr. Hanekam 27 - 28 Mei 2017
Wes-Kaap P/D Junior Saamtrek Wemmershoek Plantewaarneming 2 September 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek De Kuilen Fietsry 20 - 21 Oktober 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap Spes Naweek Somerset-Wes Plantkennis 3 - 5 Maart 2017
Wes-Kaap P/D Gebiedskamp Wemmershoek Groepspele & Noodhulp 1 - 4 April 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Oom Vossie Groottrek 5 - 6 April 2017
Wes-Kaap Spes Naweek Paarl Anglo Boere Oorlog 11 - 12 Augustus 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Tierkop Gestremdhede 20 - 21 Oktober 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap Spes Naweek Ceres Plaaslewe 3 - 5 Maart 2017
Wes-Kaap P/D Gebiedskamp Wemmershoek Boeresport & Brandweer 1 - 4 April 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Strand Fietskunde 5 - 6 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Tierkop Snr. Godsdiens 12 - 13 Augustus 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Somerset-Wes Ekosorg 20 - 21 Oktober 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap Spes. Naweek Wamakersvallei Sterrekunde 3 - 5 Maart 2017
Wes-Kaap P/D Gebiedskamp Wemmershoek Spoorsny & Seremonies 1 - 4 April 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Volksdanse 23 - 25 Junie 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Kraaifontein Delverye 1 - 3 September 2017
Wes-Kaap SSBMW Bettiesbaai 30 September - 4 Oktober 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Stellenbosch Gedenkwaardighede 21 - 22 Oktober 2017
Noord-Kaap Meerkat Uitdaging Bodemvas 30 Junie - 2 Julie 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap Spes. Naweek Strand Medemens 3 - 5 Maart 2017
Wes-Kaap P/D Gebiedskamp Wemmershoek Afrikanerkind 1 - 4 April 2017
Oos-Kaap P/D Gebiedskamp Boknes Medemens 1 - 7 April 2017
Wes-Kaap Afronding Wemmershoek Voorslag 5 -7 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Kamp Bredasdorp Ruiterkuns 1 - 5 Julie 2017
Wes-Kaap Afronding Wemmershoek Voorslag 11 - 13 Augustus 2017
Noord-Kaap Toets Kamp Voorslag 25 - 27 Augustus 2017
Wes-Kaap Kopjol Wemmershoek Afronding 2 September 2017
Oos-Kaap Spes. Naweek Ruiterkuns 1 - 17 September 2017
Oos-Kaap Toets Kamp Voorslag 22 - 23 September 2017
Wes-Kaap Toets Kamp Bettiesbaai Voorslag 30 September - 1 Oktober 2017
Wes-Kaap Noorkapper Kamp Bettiesbaai Verkenner - Seekunde 2 - 6 Oktober 2017
Noord-Kaap Meerkat Uitdaging Bodemvas 30 Junie - 2 Julie 2017

Ander Spesialisasie


Verkenners

Navrae rondom Verkenner aktiwiteite in jou omgewing kan gerig word aan:

Kaapland:
Charon Strauss charon@telkomsa.net (Voorsitter)
Sanet van Hoving svhoving@gmail.com (Sekretaresse)

Noord-Kaap: Oos-Kaap: Wes-Kaap:

Liezle van Tonder
liezlevantonder@yahoo.com

Frikkie du Plessis
dienaguil@gmail.com

Hannalize Varley
hannalize@synfin.co.za
Gebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Oos-Kaap Baaidraai Baaidraai 27 Januarie 2017
Wes-Kaap Vlotvaart Velddrif Vlotvaart 24 - 25 Februarie 2017
Wes-Kaap Vergadering Wemmershoek Jeugberaad 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Kamp Boknes Boknes Verkennerkamp 1 - 7 April 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Kalahari Vasbyt 26 April - 1 Mei 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Jeugberaad 26 April - 1 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Verkenner Spes. 5 - 7 Mei 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Oos-Kaap Baaidraai Baaidraai 27 Januarie 2017
Wes-Kaap Vlotvaart Velddrif Vlotvaart 24 - 25 Februarie 2017
Wes-Kaap Vergadering Wemmershoek Jeugberaad 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Kamp Boknes Boknes Verkennerkamp 1 - 7 April 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Kalahari Vasbyt 26 April - 1 Mei 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Jeugberaad 26 April - 1 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Verkenner Spes. 5 - 7 Mei 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Oos-Kaap Baaidraai Baaidraai 27 Januarie 2017
Wes-Kaap Vlotvaart Velddrif Vlotvaart 24 - 25 Februarie 2017
Wes-Kaap Vergadering Wemmershoek Jeugberaad 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Kamp Boknes Boknes Verkennerkamp 1 - 7 April 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Kalahari Vasbyt 26 April - 1 Mei 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Jeugberaad 26 April - 1 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Verkenner Spes. 5 - 7 Mei 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Oos-Kaap Baaidraai Baaidraai 27 Januarie 2017
Oos-Kaap Konferensie Kraggakamma Baasverkenner Konferensie 24 - 26 Februarie 2017
Wes-Kaap Vlotvaart Velddrif Vlotvaart 24 - 25 Februarie 2017
Wes-Kaap Vergadering Wemmershoek Jeugberaad 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Kamp Boknes Boknes Verkennerkamp 1 - 7 April 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Kalahari Vasbyt 26 April - 1 Mei 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Jeugberaad 26 April - 1 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Verkenner Spes. 5 - 7 Mei 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Oos-Kaap Baaidraai Baaidraai 27 Januarie 2017
Wes-Kaap Vlotvaart Velddrif Vlotvaart 24 - 25 Februarie 2017
Wes-Kaap Vergadering Wemmershoek Jeugberaad 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Kamp Boknes Boknes Verkennerkamp 1 - 7 April 2017
Wes-Kaap Kamp Wemmershoek Bakenkamp 1 - 4 April 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Kalahari Vasbyt 26 April - 1 Mei 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Jeugberaad 26 April - 1 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Verkenner Spes. 5 - 7 Mei 2017

Ander Spesialisasie


Staatmakers

Navrae rondom Staatmakeraktiwiteite in jou omgewing kan gerig word aan:

Julia Varley Gebiedskakeldraer
Julia Varley
julia@varley.co.za

Gebied

Kamp/Aktiwiteit

Plek

Besonderhede

Datum

Nasionaal Saamtrek Nasionale Staatmaker Saamtrek 28 - 30 April 2017

Offisiere & Heemrade

Navrae rondom Volwasseaktiwiteite in jou omgewing kan gerig word aan:

Kaapland:
Riana Breytenbach amsbreytenbach@gmail.com (Voorsitter)
Schalk Van Vuuren wilmarcor@telkomsa.net (Sekretaris)

Noord-Kaap: Oos-Kaap: Wes-Kaap:

Santie van der Merwe
santievdm@kat.ncrfet.co.za

Muntie Griebenow
muntieg@telkomsa.net

Jan Palm
janpalm@jpce.co.za

Gebied

Kamp/Aktiwiteit

Plek

Besonderhede

Datum

Noord-Kaap Afskopkamp Bodemvas Volwasse Afskopkamp 20 - 22 Januarie 2017
Hoofkantoor Vergadering Pretoria Hoofdagbestuurs Vergadering 27 - 29 Januarie 2017
Wes-Kaap Toer Kaapstad Moederstad Toer 28 Januarie 2017
Kaapland Saamtrek Wemmershoek Volwasse Saamtrek 10 - 12 Februarie 2017
Oos-Kaap Opleiding Klein-Kaba Seekunde 3 - 5 Maart 2017
Noord-Kaap Vergadering Telefonies Provinsievergadering 8 Maart 2017
Kaapland Vergadering Wemmershoek Gebiedsbestuurs vergadering 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Opleiding Oos-Londen Verrykingsdag 12 - 14 Mei 2017
Noord-Kaap Opleiding Godsdiens in Voortrekkerpraktyk 19 - 21 Mei 2017
Wes-Kaap Opleiding Wemmershoek Spanhantering, Lewenskuns, Kampering en Spyseniering 26 - 28 Mei 2017

Literatuur

Vir literatuur oor spanplan, wenke vir beginner offisiere en volwasse opleiding(Bestuurskursus, Intreekursus en Spanhantering).

Gaan na https://www.houkoers.co.za/Dokumentasie/Literatuur

Wenke en Idees

Klik op die Literatuur skakel hierbo, klink dan op Volwassenes en dan op Hoe Om’s

Aanlynkursus

Gaan na http://www.voriesopleiding.co.za/moodle/


Voorslag


Brons


Silwer


GoudHulpmiddels


Presidentsverkenner
Kampe


suid-afrika-kampe Noord-Kaap-Kampe Wes-Kaap-Kampe Oos-Kaap-Kampe

Noord-KaapOos-KaapWes-KaapOorde & Kommandos


suid-afrika-oorde Noord-Kaap-Oorde Wes-Kaap-Oorde Oos-Kaap-Oorde

Noord-Kaap


Die Adjunkgebiedsleier belas met Noord-Kaap is Lizle van Tonder
Sel no: 084 227 2583
E-Pos: lizzard086@gmail.com

Oord Noord-Kaap

Oordleier

Krogh van der Merwe
073 007 7631
Santiev@ncrfet.co.za

Adj. Oordleier Admin & Volwassesake

Santie van der Merwe
083 485 5611
santievdm2@gmail.com

Adj. Oordleier Verkennersake

Susan Huxham
082 773 1911
huxhams@lantic.net

Adj. Oordleier Penkop- & Drawwertjiesake

Jomarie Kilian
079 874 7137
jomariekilian@gmail.com

Adj. Oordleier Bemarking

Neels Loots
083 494 2062
neels@ngkathu.co.za


Oord Noord-Kaap - Kommandos


Kathu

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Steven Botha Isabel Botha Krogh van der Merwe Nicolaas Zaayman
stevebotha11@gmail.com isabel.botha@angloamerican.com santievdm2@gmail.com nicolaaszaayman@gmail.com
072 511 1820 072 038 3776 073 007 7631 084 740 4992

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners Volwasse sake Media/Bemarking
Dawid van der Berg Santie van der Merwe Neels Loots
dawid1vdb@telkomsa.net santievdm2@gmail.com neels@ngkathu.co.za
083 387 6296 083 485 5611 083 494 2062

Rocco Knobel

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Koos Pieters Loutte du Plessis Jannie Stroebel Yolande Botes
kolet.trading@gmail.com rocco.knobel@gmail.com janniestroebel@gmail.com yolandebotes80@gmail.com
072 563 0232 083 344 3881 071 480 7158 082 872 9494

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners Volwasse sake Media/Bemarking
Jannie Stroebel Chris Human Loutte du Plessis
jannistroebel@gmail.com chris@gariepkunstefees.co.za rocco.knobel@gmail.com
071 480 7158 082 305 3846 083 344 3881

Olywenhoutdsdrift

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Susan Huxham Lizie van Tonder Johan Teessen Jomarie Kilian
huxhams@lantic.net lizievantonder@yahoo.com admin@bsarek.co.za jomariekilian@gmail.com
082 773 1911 084 227 2583 082 443 1617 079 874 7137

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners Volwasse sake
Susan Huxham Lizie van Tonder
huxhams@lantic.net lizievantonder@yahoo.com
082 773 1911 084 227 2583

Vryburg

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Elaine Strauss Hennie Steenkamp Marietjie Opperman Stephani Opperman
elstrauss@justice.gov.za hsteenkamp@webmail.co.za mopperman@justice.gov.za opppermanstef@gmail.com
082 850 0738 082 493 2055 082 563 5494 083 268 1966

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners Volwasse sake Media/Bemarking
Elaine Strauss Hennie Steenkamp Sumari Posthumus
elstrauss@justice.gov.za hsteenkamp@webmail.co.za sumarip787@gmail.com
082 850 0738 082 493 2055 072 698 0295

Douglas

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies Volwasse sake
Anthonie Vorster Muriel McGarry Valda Bucknall James Bucknall
anthonievorster@gmail.com hommuriel@gmail.com valda.bucknall@gmail.com james@gwk.co.za
082 748 6387 084 023 1524 060 997 4899

Adj. Kommandoleier
Media/Bemarking
Anneli van Tonder
annelivt@gwk.co.za
082 521 0962

Oos-Kaap


Die Adjunkgebiedsleier belas met Oos-Kaap is Riana Breytenbach
Sel no: 084 517 6319
E-Pos: amsbreytenbach@gmail.com

Oord Oos-Kaap

Oordleier

Ilse-Marie Fereira
082 321 1886
ilse@lvraccount.co.za

Adj. Oordleier Admin

Lizaan Burger
084 036 0209
diklizzy@gmail.com

Adj. Oordleier Fin.

Marzane Meyer
082 931 4877
marzane@yahoo.com

Adj. Oordleier

Frikkie du Plessis
083 503 2244
dienaguil@gmail.com


Oord Oos-Kaap - Kommandos


Despatch

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Johan Hugo Sonja Barry Mariana Oosthuizen Amelia Boshoff
johan.hugo@nmmu.ac.za 1sonja2barry@gmail.com mariana@ostratahr.com 1amelia2boshoff@gmail.com
083 233 3176 083 780 4315 083 300 5297 084 678 3535

Gamtoosvallei

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Johan Kritzinger Riekie Roets Riekie Roets< Anmagreth van der Merwe
johantyre.kritzinger@kaapagri.co.za riekieroets@gmail.com riekieroets@gmail.com patensievoortrekkers@gmail.com
082 494 0250 082 894 3715 082 894 3715 072 434 1255

Uitenhage

Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin
Wynand Stander Jana Stander
jstanderphysio@gmail.com johnstonjana@yahoo.com
084 510 6102

Kraggakamma

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Nelmari Oosthuyzen Wilma Mostert Marzane Meyer Marike Engelbrecht
nelnet@telkomsa.net wilmamostert@gmail.com marzanemeyer@gmail.com marike.goosen@gmail.com
074 999 9160 082 696 6799 083 237 9757

Adj. Kommandoleier
Verkenners
Frikkie du Plessis
dienaguil@gmail.com
083 503 2244

Ruiterwag

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Louise Botha Sunmali Rall Ilse-Marie Ferreira Gerrit Viviers
etiennebotha.60@gmail.com RallS@saps.gov.za ilse@lvraccount.co.za gerritviviers@gmail.com
072 226 2526 072 260 0820 082 321 1886 083 453 5764

Oos-Londen

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Willem Petzer Sanet Vosloo Melanie Coetzer
wilpet99@mweb.co.za sanetsvosloo@gmail.com melaniek@cbarnes.co.za
083 236 2826 083 651 3571 082 337 2179

Somerset-Oos

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin
Lizan Burger Hanelise du Plessis Herman Burger
diklizzy@gmail.com hanelise.d@bayradiology.co.za hjoburger@gmail.com
084 036 0209 082 814 2392 076 786 8387

Wes-Kaap


Die Adjunkgebiedsleier belas met Wes-Kaap is Johan Maree
Sel no: 082 575 5921
E-Pos: johan@veesvideo.co.za

Oord Boland

Oordleier

Jan Nel
083 455 5299
janel@telkomsa.net

Oord Helderqua

Oordleier

Constantine Varley
083 445 1165
varley@synfin.co.za

Oord Kaapstad

Oordleier & Adj. OL Bemarking

Pieter Bezuidenhout
081 354 2519
bezuidp@telkom.co.za

Adj. Oordleier Admin

Susan Malherbe
082 408 7360
susan.malherbe73@gmail.com

Adj. Oordleier Admin

Schalk van Vuuren
083 628 7900
wilmarcor@telkomsa.net

Adj. Oordleier Admin

Nicolene de Witt
084 695 0185
nicolene@limecoal.co.za

Adj. Oordleier Finansies

Joe Kotze
083 633 3535
jkotze@lantic.net

Adj. Oordleier Finansies

Pieter Richard
083 288 5072
pcrich44@gmail.com

Adj. Oordleier Fin. & Verkener sake

Jorina Minnie
082 374 9267
jorina@jpce.co.za

Adj. Oordleier

Marius Smit
082 824 9939
mdsmit@vodamail.co.za

Adj. Oordleier

Leenkie Rousseau
076 177 8087
agelri@vodamail.co.za

Adj. Oordleier PD Sake

Johan Nel
079 269 3456
johan.nel270@gmail.com


Oord Boland - Kommandos


Ceres

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Anton Erwee Anika Nothnagel Anika Nothnagel Gerrit Bezuidenhout
anton@source.co.za ceres.voortrekkers@outlook.com ceres.voortrekkers@outlook.com bezfam@bezcorp.co.za
082 828 7370 071 675 1883 071 675 1883 082 785 5857

Morreesburg

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Deon de Gruchy Waldi Krähenbühl Waldi Krähenbühl< Johan Kamfer
deondg@gmail.com moorreesburgvoortrekkers@gmail.com moorreesburgvoortrekkers@gmail.com johankamfer@foxwireless.co.za
079 160 8360 076 177 8540 076 177 8540 082 530 4600

Paarl

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Joe Kotze Jeanne Spamers Marti Munnik Erna Scheepers
jkotze@lantic.net Jeanne.spamers@gmail.com Marti.munnik@sanlucar.com escheepe@mf.co.za
083 633 3535 083 460 5239 082 826 3604 081 465 5619

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Media/Bemarking
Andries Harmse Ronel Loubser
andries@akfaluminium.co.za loubserr@vititec.com
083 566 4079 083 357 3884

President CR Swart

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Magda Millen Susan Malherbe Susan Malherbe Huibrecht Araujo
mmillen@sars.gov.za susan.malherbe73@gmail.com susan.malherbe73@gmail.com robertsonhoukoers@gmail.com
071 826 2554 082 408 7360 082 408 7360 079 503 4171

Swartland

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Sunet de Jongh Helene Nel Helene Nel Jan Nel
dejonghs@swartland.org.za janel@telkomsa.net janel@telkomsa.net janel@telkomsa.net
082 877 4789 083 455 5299 083 455 5299 083 455 5299

Adj. Kommandoleier
Media/Bemarking
Anneke Viviers
anneke@exceed.co.za

Wamakervallei

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Pierre Voigt Marinda Ehlers Marinda Ehlers
pierre@madmouse.co.za marinda.ehlers@pioneerfoods.co.za marinda.ehlers@pioneerfoods.co.za
084 656 6611 082 852 0665 082 852 0665

Weskus

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Pierre Smit Zuanda Botha Elize Herbst Chriselda Botha
rockprint@telkomsa.net kendo@netactive.co.za eherbst@mussels.co.za chriselda@telkomsa.net
083 290 6991 082 771 8535 072 301 8767

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners Media/Bemarking
Johan Coetzé Surana Smit Jacques van Zyl
Johannes.p.coetze@gsk.com suranasmit@gmail.com kwaaibaai@gmail.com
083 500 4580 081 271 1679 082 300 9123

Oord Helderqua - Kommandos


Blanco-Niqua

Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin
Gerda Stols Henriëtte van Niekerk
gerdastols@telkomsa.net henniesvn@gmail.com
083 772 8252 082 822 6405

George

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Marike Fourie Tanya Venter Hannerie Mollentze
marikefourie.mf@gmail.com georgevoortrekkers@gmail.com mollenacc@gmail.com
083 417 0715 076 603 6118 084 680 1026

Hemel en Aarde

Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin
Sandra Holloway Japie Louw
uitentuis2001@yahoo.com japiel@ic.discovery.co.za
076 454 1350 071 819 3831

Riversdal

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Tielman G Roos Jolandi Barnard Jeanette Serfontein Amanda Du Plessis
roosprok@isat.co.za roosprok@isat.co.za JeannetteS@legal-aid.co.za dfd@telkomsa.net
083 261 6630 076 303 2773 082 383 2389 076 981 3027

Somerset-Wes

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Quintin Strick Leandra Minnie Hannelize Varley Pieter Richard
quintin_strick@yahoo.com somersetwes@synfin.co.za hannalize@synfin.co.za pcrich44@gmail.com
082 877 8247 084 443 4343 083 445 2616 083 288 5072

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners & Terrein Volwasse sake
Constantine Varley Julia Varley Anton Nel
varley@synfin.co.za julia@varley.co.za NelAP@cput.ac.za
083 445 1165 083 675 2341 073 424 0628

Stellenboch

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Johan Marias Zandria Jordaan Coreli Cillie Marietjie Kritzinger
johann@johannmarais.co.za Stellenbosch@synfin.co.za cmcillie@sun.ac.za mkritzinger45@gmail.com
082 771 1880 083 279 3974 082 413 4643

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners Volwasse sake Mentor
Johan Wagenaar Elsje Pieters Laurika Steenberger
wagenaar.je@gmail.com elsjep777@gmail.com verhurings@lbtrust.co.za
082 322 6756 083 675 2341

Adj. Kommandoleier
Algemeen
Sias Mostert
sias@iafrica.com,
082 894 0908

Strand

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Christa Smart Marette du Plessis Amelia Conradie Alida Kruger
christa.smart@momentum.co.za 0826160058@vodamail.co.za ameliac@lourensford.co.za bestuurder@vnbh.org.za
082 551 9550 082 616 0058 082 666 4057 083 274 2696

Suidpunt

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Roelene Roux Issobella Vice Helenea Human
roleneroux1@gmail.com gertbella@gmail.com humanhelena563@gmail.com
082 496 7885 084 242 5498 078 572 8221

Swellendam

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Alet Streicher Amelda Barry Carinie van der Westhuizen
andriesalet@barvallei.co.za ameldabarry@live.com excelsior2000@hotmail.com
082 936 8969 082 874 9140 028 514 3335

Oord Kaapstad - Kommandos


Bellville Oom Vossie

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Francis Hitchinson Martinette Smit Elfrieda Bothma Anja van Zyl
fhitchinson@gmail.com ovvoortrekkers@gmail.com elfrieda.bothma@postoffice.co.za ovvoortrekkers.pd@gmail.com
083 235 3263 083 541 3680 083 658 9163 083 575 7519

< Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkeners
Petra Grobler Albert Gildenhuys
ovVerkenners@gmail.com; ajgildenhuys@gmail.com
082 738 2833 082 994 5245

De Kuilen

Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin
Chris Richter Anne-Mare Richter
chrisj.richter@yahoo.com dekuilen.voortrekkers@yahoo.co.za
082 324 0510 076 761 3621

Doordekraal

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Johan Nel Maryna Steenkamp Alex Steyn
Johan.nel270@gmail.com marynasteenkamp7@hotmail.com alexsteyn1@gmail.com
079 269 3456 072 123 1183 083 646 6646

Kanonkop

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Pieter Bezuidenhout Hannalene Swart Jorina Minnie Deon Nel
bezuidp@telkom.co.za hannalene.swart@sanlam.co.za jorina@jpce.co.za nel.pgs@gmail.com
081 354 2519 084 433 6309 082 374 9267 083 307 9669

Kraaifontein

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Nicolene de Witt Adele Kruger Ina Brink Suzette Marais
nicolene@limecoal.co.za kftn.inskrywings@gmail.com inavollgraaff@gmail.com sgmarais@gmail.com
084 695 0185 073 799 4495 083 529 5704 084 356 0500

President

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies
Dirk Visser Suzette Visser Dirk Visser Jnr.
dirk.suzette@gmail.com dirk.suzette@gmail.com dirk.visser30@gmail.com
082 587 4880 082 921 8426 082 927 9709

Tierkop

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Volwasse sake Jeug sake
Elizma Smit Juanine Kok Phillip Foster Retseh Foster
elizma@adept.co.za juanine@mkoki.co.za ppfoster@outlook.com retseh.foster@sanlam.co.za
082 629 6415 082 490 8666 082 652 3311 084 511 6767

Publikasies

Hoe om

Hoe om 'n boomskattejag te hou
Hoe om 'n enkeltoubrug te span
Hoe om 'n groen-span te wees
Hoe om 'n kompas vinnig te maak
Hoe om 'n melktert vinnig te maak
Hoe om 'n noodhulpsakkie te maak
Hoe om 'n padpizza te maak
Hoe om 'n sonoond te maak
Hoe om 'n tolletjietrekker te maak
Hoe om 'n vasvrae op GRA-dag te hou.
Hoe om 'n veldstofie te maak
Hoe om 'n Voortrekkerwapen te plak
Hoe om begronding te doen bloukraanvoel
Hoe om brandwerk te doen
Hoe om die Geskiedenis van die Afrikaner te doen
Hoe om die Voortrekkers se verjaarsdag
Hoe om gipsafdrukke in klei te maak
Hoe om gipsafdrukke van spore in modder te maak
Hoe om handpoppe in Voortrekkerwerk te gebruik - kinderhelde
Hoe om Jan van Riebeeck-bootjies te maak
Hoe om kralewerk in Voortrekkerwerk te gebruik
Hoe om malvalekkers te braai
Hoe om met 'n pruisiese lus teen 'n paal op te klim
Hoe om met gas 'n gasstofie te werk - rice crispie koekies
Hoe om Morsekode te leer
Hoe om nag-skattejag te hou
Hoe om pasta te gebruik in Voortrekkerwerk
Hoe om persepsies te verander
Hoe om sake van die dag aan te bied
Hoe om seremonies vir kinders te leer
Hoe om soutklei te maak
Hoe om spanlede te werf
Hoe om stokbrood te maak
Hoe om tydsbestuur aan te bied
Hoe om vlae aan te bied
Hoe om Voortrekker-pictionary te speel
Hoe om VoortrekkerKerse te maak
Hoe om vuur te maak met 'n vergrootglas
Hoe om vuur te maak sonder blits
Hoe om `n draadkettie te maak
Hoe om `n lewendige Penkopspan te hanteer
Hoe om `n piesangpakkie te maak
Hoe om `n skattejag te hou

Seremonies

Seremonies - Vlaghysing
Seremonies - Vlagpresentering
Seremonies - Vlagstryking
Seremonies - Vlagverwydering

Bylae

Bylae A - Fotogids
Bylae B - Vraelys Aktuele sake
Bylae C - Antwoordblad

Kalender


Bemarking


Onder Konstruksie


Terreine


Onder Konstruksie


GebiedsdagbestuurKontak Ons


Gebiedskantoor

Enige navrae rakende Die Voortrekkers Kaapland kan gerig word aan die Kaaplandse kantoorbestuurder:

Martinette Smit

Tel: + 27 (0)86 122 3423
Faks: +27 (0)86 653 8878
e-pos: kplvoort@iafrica.com