Lede


Penkoppe &

Drawwertjies

Ek sal oral en altyd probeer om ʼn Voortrekker te wees, om gehoorsaam te wees, om my volk, my land en my medemens te dien en bo alles die Here lief te hê.


« Meer Besonderhede »

VerkennersOp my eer beloof ek dat ek sal strewe om God te eer, om my volk, my land en my medemens te dien en om die Voortrekkerkode na te leef.


« Meer Besonderhede »

StaatmakersEk beloof dat ek sal strewe om te volhard in diens aan die Drie-enige God, my volk, my land en my medemens. Ek vereenselwig my met en onderskryf die grondslag en wese van Die Voortrekkers en onderneem om die doelstellings van Die Voortrekkers te bevorder.


« Meer Besonderhede »

Offisiere &

Heemrade

Ofisiere - Ek beloof dat ek sal strewe om te volhard in diens aan die Drie-enige God, my volk, my land en my medemens. Ek vereenselwig my met en onderskryf die grondslag, die wese en die doelstellings van Die Voortrekkers en onderneem om dit aan die jeug oor te dra.

Heemrade - Ek vereenselwig my met en onderskryf die grondslag, die wese en die doelstellings van Die Voortrekkers. Ek beloof om alles in my vermoë te doen om Die Voortrekkers in my omgewing met raad en daad te ondersteun en om die doelstellings van Die Voortrekkers te bevorder.

« Meer Besonderhede »


Penkoppe & Drawwertjies

Navrae rondom P/D aktiwiteite in jou omgewing kan gerig word aan:

Kaapland:
Elizma Smith elizma@adept.co.za (Voorsitter)
Mirinda Ellis mirindaellis@gmail.com (Sekretaresse)

Noord-Kaap: Oos-Kaap: Wes-Kaap:

Helena Kok
helenakok95@gmail.com

Lizan Burger
diklizzy@gmail.com

Pieter Richard
pcrich44@gmail.com

Gebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap P/D Junior Saamtrek Wemmershoek Aktiwiteite 2 September 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap P/D Junior Saamtrek Wemmershoek Ek Weet 2 September 2017

Ander Spesialisasie


Terug na P/D blad

Graad 2

>

Gebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap P/D Junior Saamtrek Wemmershoek Hoor My 2 September 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap P/D Gebiedskamp Wemmershoek Jnr. Paraatheid & Spoorkennis 1 - 4 April 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek De Kuilen Jnr. Godsdiens 6 - 7 Mei 2017
Oos-Kaap Jnr. Hanekam 27 - 28 Mei 2017
Wes-Kaap P/D Junior Saamtrek Wemmershoek Plantewaarneming 2 September 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek De Kuilen Fietsry 20 - 21 Oktober 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap Spes Naweek Somerset-Wes Plantkennis 3 - 5 Maart 2017
Wes-Kaap P/D Gebiedskamp Wemmershoek Groepspele & Noodhulp 1 - 4 April 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Oom Vossie Groottrek 5 - 6 April 2017
Wes-Kaap Spes Naweek Paarl Anglo Boere Oorlog 11 - 12 Augustus 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Tierkop Gestremdhede 20 - 21 Oktober 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap Spes Naweek Ceres Plaaslewe 3 - 5 Maart 2017
Wes-Kaap P/D Gebiedskamp Wemmershoek Boeresport & Brandweer 1 - 4 April 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Strand Fietskunde 5 - 6 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Tierkop Snr. Godsdiens 12 - 13 Augustus 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Somerset-Wes Ekosorg 20 - 21 Oktober 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap Spes. Naweek Wamakersvallei Sterrekunde 3 - 5 Maart 2017
Wes-Kaap P/D Gebiedskamp Wemmershoek Spoorsny & Seremonies 1 - 4 April 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Volksdanse 23 - 25 Junie 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Kraaifontein Delverye 1 - 3 September 2017
Wes-Kaap SSBMW Bettiesbaai 30 September - 4 Oktober 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Stellenbosch Gedenkwaardighede 21 - 22 Oktober 2017
Noord-Kaap Meerkat Uitdaging Bodemvas 30 Junie - 2 Julie 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Wes-Kaap Spes. Naweek Strand Medemens 3 - 5 Maart 2017
Wes-Kaap P/D Gebiedskamp Wemmershoek Afrikanerkind 1 - 4 April 2017
Oos-Kaap P/D Gebiedskamp Boknes Medemens 1 - 7 April 2017
Wes-Kaap Afronding Wemmershoek Voorslag 5 -7 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Kamp Bredasdorp Ruiterkuns 1 - 5 Julie 2017
Wes-Kaap Afronding Wemmershoek Voorslag 11 - 13 Augustus 2017
Noord-Kaap Toets Kamp Voorslag 25 - 27 Augustus 2017
Wes-Kaap Kopjol Wemmershoek Afronding 2 September 2017
Oos-Kaap Spes. Naweek Ruiterkuns 1 - 17 September 2017
Oos-Kaap Toets Kamp Voorslag 22 - 23 September 2017
Wes-Kaap Toets Kamp Bettiesbaai Voorslag 30 September - 1 Oktober 2017
Wes-Kaap Noorkapper Kamp Bettiesbaai Verkenner - Seekunde 2 - 6 Oktober 2017
Noord-Kaap Meerkat Uitdaging Bodemvas 30 Junie - 2 Julie 2017

Ander Spesialisasie


Verkenners

Navrae rondom Verkenner aktiwiteite in jou omgewing kan gerig word aan:

Kaapland:
Charon Strauss charon@telkomsa.net (Voorsitter)
Sanet van Hoving svhoving@gmail.com (Sekretaresse)

Noord-Kaap: Oos-Kaap: Wes-Kaap:

Liezle van Tonder
liezlevantonder@yahoo.com

Frikkie du Plessis
dienaguil@gmail.com

Hannalize Varley
hannalize@synfin.co.za
Gebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Oos-Kaap Baaidraai Baaidraai 27 Januarie 2017
Wes-Kaap Vlotvaart Velddrif Vlotvaart 24 - 25 Februarie 2017
Wes-Kaap Vergadering Wemmershoek Jeugberaad 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Kamp Boknes Boknes Verkennerkamp 1 - 7 April 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Kalahari Vasbyt 26 April - 1 Mei 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Jeugberaad 26 April - 1 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Verkenner Spes. 5 - 7 Mei 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Oos-Kaap Baaidraai Baaidraai 27 Januarie 2017
Wes-Kaap Vlotvaart Velddrif Vlotvaart 24 - 25 Februarie 2017
Wes-Kaap Vergadering Wemmershoek Jeugberaad 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Kamp Boknes Boknes Verkennerkamp 1 - 7 April 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Kalahari Vasbyt 26 April - 1 Mei 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Jeugberaad 26 April - 1 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Verkenner Spes. 5 - 7 Mei 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Oos-Kaap Baaidraai Baaidraai 27 Januarie 2017
Wes-Kaap Vlotvaart Velddrif Vlotvaart 24 - 25 Februarie 2017
Wes-Kaap Vergadering Wemmershoek Jeugberaad 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Kamp Boknes Boknes Verkennerkamp 1 - 7 April 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Kalahari Vasbyt 26 April - 1 Mei 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Jeugberaad 26 April - 1 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Verkenner Spes. 5 - 7 Mei 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Oos-Kaap Baaidraai Baaidraai 27 Januarie 2017
Oos-Kaap Konferensie Kraggakamma Baasverkenner Konferensie 24 - 26 Februarie 2017
Wes-Kaap Vlotvaart Velddrif Vlotvaart 24 - 25 Februarie 2017
Wes-Kaap Vergadering Wemmershoek Jeugberaad 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Kamp Boknes Boknes Verkennerkamp 1 - 7 April 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Kalahari Vasbyt 26 April - 1 Mei 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Jeugberaad 26 April - 1 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Verkenner Spes. 5 - 7 Mei 2017

Ander SpesialisasieGebied

Kamp

Plek

Spesialisasies

Datum

Oos-Kaap Baaidraai Baaidraai 27 Januarie 2017
Wes-Kaap Vlotvaart Velddrif Vlotvaart 24 - 25 Februarie 2017
Wes-Kaap Vergadering Wemmershoek Jeugberaad 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Kamp Boknes Boknes Verkennerkamp 1 - 7 April 2017
Wes-Kaap Kamp Wemmershoek Bakenkamp 1 - 4 April 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Kalahari Vasbyt 26 April - 1 Mei 2017
Noord-Kaap Gebiedskamp Jeugberaad 26 April - 1 Mei 2017
Wes-Kaap Spes. Naweek Wemmershoek Verkenner Spes. 5 - 7 Mei 2017

Ander Spesialisasie


Staatmakers

Navrae rondom Staatmakeraktiwiteite in jou omgewing kan gerig word aan:

Julia Varley Gebiedskakeldraer
Julia Varley
julia@varley.co.za

Gebied

Kamp/Aktiwiteit

Plek

Besonderhede

Datum

Nasionaal Saamtrek Nasionale Staatmaker Saamtrek 28 - 30 April 2017

Offisiere & Heemrade

Navrae rondom Volwasseaktiwiteite in jou omgewing kan gerig word aan:

Kaapland:
Riana Breytenbach amsbreytenbach@gmail.com (Voorsitter)
Schalk Van Vuuren wilmarcor@telkomsa.net (Sekretaris)

Noord-Kaap: Oos-Kaap: Wes-Kaap:

Santie van der Merwe
santievdm@kat.ncrfet.co.za

Muntie Griebenow
muntieg@telkomsa.net

Jan Palm
janpalm@jpce.co.za

Gebied

Kamp/Aktiwiteit

Plek

Besonderhede

Datum

Noord-Kaap Afskopkamp Bodemvas Volwasse Afskopkamp 20 - 22 Januarie 2017
Hoofkantoor Vergadering Pretoria Hoofdagbestuurs Vergadering 27 - 29 Januarie 2017
Wes-Kaap Toer Kaapstad Moederstad Toer 28 Januarie 2017
Kaapland Saamtrek Wemmershoek Volwasse Saamtrek 10 - 12 Februarie 2017
Oos-Kaap Opleiding Klein-Kaba Seekunde 3 - 5 Maart 2017
Noord-Kaap Vergadering Telefonies Provinsievergadering 8 Maart 2017
Kaapland Vergadering Wemmershoek Gebiedsbestuurs vergadering 24 - 26 Maart 2017
Oos-Kaap Opleiding Oos-Londen Verrykingsdag 12 - 14 Mei 2017
Noord-Kaap Opleiding Godsdiens in Voortrekkerpraktyk 19 - 21 Mei 2017
Wes-Kaap Opleiding Wemmershoek Spanhantering, Lewenskuns, Kampering en Spyseniering 26 - 28 Mei 2017

Literatuur

Vir literatuur oor spanplan, wenke vir beginner offisiere en volwasse opleiding(Bestuurskursus, Intreekursus en Spanhantering).

Gaan na https://www.houkoers.co.za/Dokumentasie/Literatuur

Wenke en Idees

Klik op die Literatuur skakel hierbo, klink dan op Volwassenes en dan op Hoe Om’s

Aanlynkursus

Gaan na http://www.voriesopleiding.co.za/moodle/


Voorslag


Brons


Silwer


GoudHulpmiddels


Presidentsverkenner
Kampe


suid-afrika-kampe Noord-Kaap-Kampe Wes-Kaap-Kampe Oos-Kaap-Kampe

Noord-KaapOos-KaapWes-KaapOorde & Kommandos


suid-afrika-oorde Noord-Kaap-Oorde Wes-Kaap-Oorde Oos-Kaap-Oorde

Noord-Kaap


Die Adjunkgebiedsleier belas met Noord-Kaap is Lizle van Tonder
Sel no: 084 227 2583
E-Pos: lizzard086@gmail.com

Oord Noord-Kaap

Oordleier

Krogh van der Merwe
073 007 7631
Santiev@ncrfet.co.za

Adj. Oordleier Admin & Volwassesake

Santie van der Merwe
083 485 5611
santievdm2@gmail.com

Adj. Oordleier Verkennersake

Susan Huxham
082 773 1911
huxhams@lantic.net

Adj. Oordleier Penkop- & Drawwertjiesake

Jomarie Kilian
079 874 7137
jomariekilian@gmail.com

Adj. Oordleier Bemarking

Neels Loots
083 494 2062
neels@ngkathu.co.za


Oord Noord-Kaap - Kommandos


Kathu

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Steven Botha Isabel Botha Krogh van der Merwe Nicolaas Zaayman
stevebotha11@gmail.com isabel.botha@angloamerican.com santievdm2@gmail.com nicolaaszaayman@gmail.com
072 511 1820 072 038 3776 073 007 7631 084 740 4992

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners Volwasse sake Media/Bemarking
Dawid van der Berg Santie van der Merwe Neels Loots
dawid1vdb@telkomsa.net santievdm2@gmail.com neels@ngkathu.co.za
083 387 6296 083 485 5611 083 494 2062

Rocco Knobel

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Koos Pieters Freda Keyser Jannie Stroebel Yolande Botes
kolet.trading@gmail.com rocco.knobel@gmail.com janniestroebel@gmail.com yolandebotes80@gmail.com
072 563 0232 084 383 9205 071 480 7158 082 872 9494

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners Volwasse sake Media/Bemarking
Jannie Stroebel Schalk Kruger Schalk Kruger
jannistroebel@gmail.com schalk101@webmail.co.za schalk101@webmail.co.za
071 480 7158 082 498 1842 082 498 1842

Olywenhoutdsdrift

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Susan Huxham Lizie van Tonder Johan Teessen Jomarie Kilian
huxhams@lantic.net lizievantonder@yahoo.com admin@bsarek.co.za jomariekilian@gmail.com
082 773 1911 084 227 2583 082 443 1617 079 874 7137

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners Volwasse sake Media/Bemarking
Susan Huxham Lizie van Tonder
huxhams@lantic.net lizievantonder@yahoo.com
082 773 1911 084 227 2583

Vryburg

Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Admin Finansies P/D's
Elaine Strauss Hennie Steenkamp Marietjie Opperman Stephani Opperman
elstrauss@justice.gov.za hsteenkamp@webmail.co.za mopperman@justice.gov.za opppermanstef@gmail.com
082 850 0738 082 493 2055 082 563 5494 083 268 1966

Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier Adj. Kommandoleier
Verkenners Volwasse sake Media/Bemarking
Elaine Strauss Hennie Steenkamp Sumari Posthumus
elstrauss@justice.gov.za hsteenkamp@webmail.co.za sumarip787@gmail.com
082 850 0738 082 493 2055 072 698 0295

Oos-Kaap


Die Adjunkgebiedsleier belas met Oos-Kaap is Riana Breytenbach
Sel no: 084 517 6319
E-Pos: amsbreytenbach@gmail.com

Oord Oos-Kaap

Oordleier

Susan Mulder
082 921 4861
susan@gbggroup.co.za

Adj. Oordleier Admin

Lizaan Burger
084 036 0209
diklizzy@gmail.com

Adj. Oordleier Fin.

Petrus Hatting
082 931 4877
phatting@justice.gov.za


Oord Grens - Kommandos


Oos Londen

Kommandoleier

Willem Petzer
083 236 2826
wilpet99@mweb.co.za

Somerset-Oos

Kommandoleier

Lizan Burger
084 036 0209
diklizzie@gmail.com

Adj. Kommandoleier Admin

Sanet Vosloo
083 651 3571
sanetsvosloo@gmail.com

Adj. Kommandoleier Admin

Hannelise du Plessis
082 814 2392
hanelise.d@bayradiology.co.za

Adj. Kommandoleier Fin.

Petrus Hattingh
082 931 4877
phattingh@justice.gov.za

Adj. Kommandoleier Bemarking

Susan Mulder
082 921 4861
susan@gbggroup.co.za

Oord Hanekam - Kommandos


Despatch

Kommandoleier

Johan Hugo
083 233 3176
johan.hugo@nmmu.ac.za

Kraggakamma

Kommandoleier

Karen Hauman
084 620 7323
haumankaren7@gmail.com

Ruiterwag

Kommandoleier

Ilse-Marie Ferreira
082 321 1886
ilse@lvraccount.co.za

Uitenhage

Kommandoleier

Renaldo Oelofse
079 247 7089
chris.oelofse@hotmail.com

Adj. Kommandoleier Admin

Sonja Barry
083 780 4315
sbarry@strelitziahs.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Corrie Nieuwoudt
082 657 2326
nieuwoudtf@telkomsa.net

Adj. Kommandoleier Admin

Louise Botha
072 226 2526
ettienneb@lantic.net

Adj. Kommandoleier Admin

Rene Barnardo
073 119 1004
renebarnardo@gmail.com

Adj. Kommandoleier Fin.

Alwyn Griebenow

agriebenhow@telkomsa.net

Adj. Kommandoleier Fin.

Erna Light
082 931 4877
ernaligh9@gmail.com

Adj. Kommandoleier

Muntie Griebenow
083 945 6535
muntieg@telkomsa.net

Adj. Kommandoleier

Marius van der Merwe

marius.estelle@gmail.com

Wes-Kaap


Die Adjunkgebiedsleier belas met Wes-Kaap is Johan Minnie
Sel no: 084 220 0074
E-Pos: Johan.Minnie@aurecongroup.com

Oord Boland

Oordleier

Jan Nel
083 455 5299
janel@telkomsa.net

Oord Helderberg

Oordleier

Hannalize Varley
083 445 2616
hannalize@synfin.co.za

Oord Kaapstad

Oordleier

Izak Hattingh
021 975 3393
ihattingh.vt@gmail.com

Oord Outeniqua

Oordleier

Gerda Stols
083 772 8252
gerdastols@telkomsa.net

Adj. Oordleier Admin & Fin.

Susan Malherbe
082 408 7360
sawoodcreations@gmail.com

Adj. Oordleier Admin

Susan Marais
072 411 7466
helderberg@synfin.co.za

Adj. Oordleier Admin

Mirinda Ellis
084 410 5297
mirindaellis@gmail.com

Adj. Oordleier Admin & Fin.

Schalk van Vuuren
083 628 7900
wilmarcor@telkomsa.net

Adj. Oordleier

Marius Smit
082 824 9939
mdsmit@vodamail.co.za

Adj. Oordleier Fin. & Volw. sake

Hannalene Swart
084 433 6309
hannalene.swart@sanlam.co.za

Adj. Oordleier PD Sake

Johan Nel
079 269 3456
johan.nel270@gmail.com


Oord Boland - Kommandos


Ceres

Kommandoleier

Anton Erwee
082 828 7370
anton@source.co.za

Paarl

Kommandoleier

Pieter Scheepers
073 396 8035
pieter@hvg10.co.za

President Swart

Kommandoleier

Magda Millen
071 826 2554
mmillen@sars.gov.za

Robertson

Kommandoleier

Huibrecht Araujo
079 503 4171
robertsonhoukoers@gmail.com

Adj. Kommandoleier Admin

Gerrit Bezuidenhout
082 785 5857
ceres.voortrekkers@outlook.com

Adj. Kommandoleier Admin

Erna Scheepers
078 803 3387
escheepe@mf.co.za

Adj. Kommandoleier Fin.

Tia Nagel
082 907 4029
tianagel@telkomsa.net

Adj. Kommandoleier Fin.

Marti Munnik

marti.munnik@sanlucar.com

Adj. Kommandoleier

Magda Basson

magda@coldfact.co.za

Adj. Kommandoleier Bemarking

Ronel Loubser
083 357 3884
loubserr@vititec.com

Adj. Kommandoleier Volw. sake

Hennie Basson

hennie@coldfact.co.za


Swartland

Kommandoleier

Sunet De Jongh
082 877 4789
dejonghs@swartland.org.za

Wamakersvallei

Kommandoleier

Pierre Voigt
084 656 6611
pierre@madmouse.co.za

Weskus

Kommandoleier

Elize Herbst

eherbst@mussels.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Helene Nel
083 455 5299
janel@telkomsa.net

Adj. Kommandoleier Admin

Marinda Ehlers
082 852 0665
Marinda.Ehlers@pioneerfoods.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Zuanda Botha
083 462 7356
kendo@netactive.co.za

Adj. Kommandoleier Fin.

Danita van Zyl
083 462 7356
danita@madmouse.co.za

Oord Helderberg - Kommandos


Somerset-Wes

Kommandoleier

Quinton Strick
082 877 8247
quintin_strick@yahoo.com

Stellenbosch

Kommandoleier

Johann Marais
082 771 1880
johann@johannmarais.co.za

Strand

Kommandoleier

Christa Smart
082 551 9550
christa.smart@momentum.co.za

Suidpunt

Kommandoleier

Rolene Roux
082 496 7885
roleneroux1@gmail.com

Adj. Kommandoleier Admin

Susan Marais
072 411 7466
somersetwes@synfin.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Susan Marais
072 411 7466
somersetwes@synfin.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Susan Marais
072 411 7466
somersetwes@synfin.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Marelize van Wyk
071 879 7806
vanwyk.marlize@gmail.com

Adj. Kommandoleier Fin.

Hannalize Varley
083 445 2616
hannalize@synfin.co.za

Adj. Kommandoleier

Elsje Pieters
082 322 6756
elsjep777@gmail.com

Adj. Kommandoleier

Marette du Plessis
087 351 2065
0826160058@vodamail.co.za

Adj. Kommandoleier

Amelia Conradie
082 666 4057
ameliac@lourensford.co.za


Swellendam

Kommandoleier

Alet Streicher
082 936 8969
andriesalet@wol.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Karinnie van der Westhuizen
028 514 3335
excelsior2000@hotmail.com

Oord Kaapstad - Kommandos


De Kuilen Kommando

Kommandoleier

Chris Richter
073 396 6112
chrisj.richter@yahoo.com

Doordekraal

Kommandoleier

Johan Nel
079 269 3456
johan.nel270@gmail.com

Kanonkop

Kommandoleier

Pieter Bezuidenhout
081 354 2519
bezuidp@telkom.co.za

Kraaifontein

Kommandoleier

Nicolene de Witt
084 695 0185
nicolene@limecoal.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Anne-Mare Richter
073 396 6112
bokkalina@yahoo.com

Adj. Kommandoleier Admin

Maryna Steenkamp
072 123 1183
marynasteenkamp7@hotmail.com

Adj. Kommandoleier Admin

Hannalene Swart
084 433 6309
hannalene.swart@sanlam.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Hanneke Visagie

hanneke.visagie72@gmail.com

Adj. Kommandoleier Fin.

Esmerelda vd Rijst

varkelina@yahoo.com

Adj. Kommandoleier Fin.

Alex Steyn

alexsteyn1@gmail.com

Adj. Kommandoleier Fin.

Jorina Minnie
082 374 9267
jorina@jpce.co.za

Adj. Kommandoleier Fin.

Ina Brink
083 529 5704
inavollgraaff@gmail.com

Adres

Liedlastraat 15,
Kuilsrivier
dekuilen.voortrekkers@yahoo.co.za

Adres

Posbus 3329,
TYGERVALLEI, 7537
doordekraalvoortrekkers@gmail.com

Adres

Posbus 12,
BRACKENFELL, 7560

Adres

Posbus 5252,
KRAAIFONTEIN-NOORD, 7569


Oom Vossie

Kommandoleier

Albert Gildenhuys
082 994 5245
ajgildenhuys@gmail.com

President

Kommandoleier

Dirk Visser
082 587 4880
dirk.suzette@gmail.com

Tierkop

Kommandoleier

Elizma Smith
082 629 6415
elizma@adept.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Martinette Smit
083 541 3680
ovvoortrekkers@gmail.com

Adj. Kommandoleier Admin & Fin.

Suzette Visser
082 921 8426
dirk.suzette@gmail.com

Adj. Kommandoleier Admin

Juanine Kok
082 490 8666
juaninek@fairfieldtours.com

Adj. Kommandoleier Fin.

Elfrieda Bothma

elfrieda.bothma@postoffice.co.za

Adj. Kommandoleier

Dirk Visser Jnr.
082 927 9709
dirk.visser30@gmail.com

Adj. Kommandoleier

Phillip Foster

ppfoster@outlook.com

Adres

Posbus 1092,
BELLVILLE, 7535

Adres

De Wetstraat 150,
VRIJZEE, 7460

Adj. Kommandoleier

Retseh Foster

retseh.foster@sanlam.co.za

Adres

Culemborgstraat,
Parow
tierkopvoortrekkers@gmail.com

Oord Outeniqua - Kommandos


George

Kommandoleier

Lou du Plessis
083 306 2329
louduplessis@hotmail.com

Riversdal

Kommandoleier

Tielman Roos
083 261 6630
roosprok@isat.co.za

Adj. Kommandoleier Admin

Tanya Venter
076 603 6118
georgevoortrekkers@gmail.com

Adj. Kommandoleier Admin

Jolandi Barnard

roosprok@isat.co.za

Adj. Kommandoleier Fin.

Hannerie Mollentze

mollenacc@gmail.com

Adres

Rouxstraat 3,
RIVERSDAL, 6770

Adj. Kommandoleier

Petro Fourie

petro@omnisolar.co.za

Adres

Posbus 819,
GEORGE, 6530


Publikasies

Hoe om

Hoe om 'n boomskattejag te hou
Hoe om 'n enkeltoubrug te span
Hoe om 'n groen-span te wees
Hoe om 'n kompas vinnig te maak
Hoe om 'n melktert vinnig te maak
Hoe om 'n noodhulpsakkie te maak
Hoe om 'n padpizza te maak
Hoe om 'n sonoond te maak
Hoe om 'n tolletjietrekker te maak
Hoe om 'n vasvrae op GRA-dag te hou.
Hoe om 'n veldstofie te maak
Hoe om 'n Voortrekkerwapen te plak
Hoe om begronding te doen bloukraanvoel
Hoe om brandwerk te doen
Hoe om die Geskiedenis van die Afrikaner te doen
Hoe om die Voortrekkers se verjaarsdag
Hoe om gipsafdrukke in klei te maak
Hoe om gipsafdrukke van spore in modder te maak
Hoe om handpoppe in Voortrekkerwerk te gebruik - kinderhelde
Hoe om Jan van Riebeeck-bootjies te maak
Hoe om kralewerk in Voortrekkerwerk te gebruik
Hoe om malvalekkers te braai
Hoe om met 'n pruisiese lus teen 'n paal op te klim
Hoe om met gas 'n gasstofie te werk - rice crispie koekies
Hoe om Morsekode te leer
Hoe om nag-skattejag te hou
Hoe om pasta te gebruik in Voortrekkerwerk
Hoe om persepsies te verander
Hoe om sake van die dag aan te bied
Hoe om seremonies vir kinders te leer
Hoe om soutklei te maak
Hoe om spanlede te werf
Hoe om stokbrood te maak
Hoe om tydsbestuur aan te bied
Hoe om vlae aan te bied
Hoe om Voortrekker-pictionary te speel
Hoe om VoortrekkerKerse te maak
Hoe om vuur te maak met 'n vergrootglas
Hoe om vuur te maak sonder blits
Hoe om `n draadkettie te maak
Hoe om `n lewendige Penkopspan te hanteer
Hoe om `n piesangpakkie te maak
Hoe om `n skattejag te hou

Seremonies

Seremonies - Vlaghysing
Seremonies - Vlagpresentering
Seremonies - Vlagstryking
Seremonies - Vlagverwydering

Bylae

Bylae A - Fotogids
Bylae B - Vraelys Aktuele sake
Bylae C - Antwoordblad

Kalender


Bemarking


Onder Konstruksie


Terreine


Onder Konstruksie


GebiedsdagbestuurKontak Ons


Gebiedskantoor

Enige navrae rakende Die Voortrekkers Kaapland kan gerig word aan die Kaaplandse kantoorbestuurder:

Martinette Smit

Tel: + 27 (0)86 122 3423
Faks: +27 (0)86 653 8878
e-pos: kplvoort@iafrica.com